Bak Gravür, "Sürdürülebilir Gelişme ve Çevre Koruma" olgularından yola çıkarak tüm süreçlerinde;

  • Ulusal ve TBMM tarafından onaylanmış uluslararası yasal düzenlemelere, çevre ile ilgili kanun/mevzuat ve diğer yükümlülüklere uymayı,
  • Atıkları mümkün olduğunca kaynağında azaltmayı veya geri kazanmayı,
  • Bilimsel araştırmalar ile teknolojik gelişmeleri takip ederek çevresel kirlenmeyi önlemeyi ve çevresel performansı sürekli olarak geliştirmeyi,
  • Doğal kaynakları koruyarak en verimli şekilde kullanmayı,
  • Olası çevresel etkileri tasarım aşamasından ömür çevrimi sonuna kadar kontrol altında tutarak zararları azaltmayı,
  • Çevresel amaç ve hedeflerini oluşturarak sürekli gelişime katkıda bulunmayı,
  • Tüm çalışanlarına çevre konusunda eğitimler vererek şirketin tepe yönetiminden alt birimlerine kadar çevresel sorumluluk bilincini arttırmayı,
  • İlgili tüm taraflar ile iletişim kurarak gerektiğinde bilgi paylaşmayı,
  • Çevre yönetiminden sorumlu birimlerin desteğiyle değişen yönetim sistemlerine ve yasal mevzuata uyumu hızla sağlamayı ve şirket faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel etkileri en az seviyeye indirmeyi,
  • Resmi ve özel kuruluşların çevre faaliyetlerini destekleyerek, çevresel etkinliklere katılmayı taahhüt etmektedir.